April 2015
April 2015 Pick History


April 30

20 Dime - 
Bulls - WINNER

-----------------------------------

April 29

30 Dime - Hawks - WINNER

-------------------------------

April 28

20 Dime - Clippers -loss

----------------------------------

April 27

30 Dime - Hawks -loss

---------------------------------

April 26

10 Dime - Spurs -loss
10 Dime - Rockets -loss

-----------------------------

April 25

40 Dime - Grizzlies - WINNER

-----------------------------------
 
April 24

30 Dime - Mavericks -loss

------------------------------------------
 
April 23

10 Dime - Lightning - WINNER
20 Dime - Cavs/Celtics - Over -loss

-------------------------------------------
 
April 22

20 Dime - Grizzlies - WINNER

---------------------------------
 
April 21

10 Dime - Capitals - WINNER
30 Dime - Raptors -loss

----------------------------------------
 
April 20

20 Dime - Bucks / Bulls - Under - WINNER

------------------------------
 
April 19

30 Dime - Clippers - WINNER

--------------------------------

April 18

40 Dime - Mavericks -loss

--------------------------------

April 17

10 Dime - A's -loss

-----------------------------

 


April 16

10 Dime - Marlins -loss

-----------------------------

April 15

30 Dime -
Twins - WINNER

---------------------------

April 14

30 Dime - Marlins - WINNER

-----------------------------------------------

April 13

10 Dime - Tigers -loss

---------------------------

April 12

20 Dime - Cavaliers -loss

---------------------------------------

 

April 11

30 Dime  - Clippers -loss
10 Dime - Tigers / Indians - Under -loss

---------------------------------------

April 10

10 Dime - White Sox -loss

---------------------------------------

April 9

30 Dime - 
Bulls - WINNER

--------------------------------

April 8

10 Dime - 
Raptors - WINNER
10 Dime - Pistons -loss
10 Dime - Mavericks -loss

--------------------------------------

April 7

20 Dime -
Pelicans - WINNER

---------------------------

April 6

30 Dime - Wisconsin -loss

----------------------------------

April 5

20 Dime 
- Spurs - WINNER

------------------------------------

April 4

30 Dime
- Kentucky-loss


------------------------------------


 
April 3

10 Dime - Nets - WINNER
10 Dime - Bucks - WINNER

-----------------------------------------
 
April 2

20 Dime - Stanford -loss

-----------------------------------------
 
April 1

20 Dime - Trail Blazers -loss


-------------------------------------------------------------


Monthly Total
-105.0 Dimes