April 2012

April 2012 Pick HistoryMonday April 30

20 Dime

Heat - Push

-----------------------------------------

Sunday April 29

20 Dime

Lakers - WINNER

-----------------------------------------------

Saturday April 28

50 Dime

Dallas - WINNER

------------------------------------------------

Thursday April 25

40 Dime

Sacramento -
WINNER

-----------------------------------------------

Tuesday April 24

20 Dime

Atlanta - WINNER

-------------------------------------------

Monday April 23

10 Dime

New Jersey -loss

-------------------------------------------

Sunday April 22

40 Dime

Oklahoma City -loss

-------------------------------------------

Saturday April 21

30 Dime

Denver - WINNER

-------------------------------------------


Friday April 20

40 Dime

Boston - WINNER

--------------------------------------

Tuesday April 17

20 Dime

New York - WINNER

-------------------------------------------

Monday April 16

10 Dime

Miami Heat -loss

-------------------------------------------

Sunday April 15

40 Dime

L.A. Lakers - WINNER


----------------------------------------

Saturday April 14

30 Dime

Chi. White Sox - WINNER


--------------------------------------

Friday April 13th

30 Dime

Chi. Cubs - WINNER

----------------------------------------

Wednesday April 11

20 Dime

Cavaliers -
WINNER

------------------------------------

Tuesday April 10

20 Dime

Miami -loss

------------------------------------

Monday April 2

75 Dime

Kentucky - WINNER


----------------------------------------------


Monthly Total

+347.5 Dimes